Nghệ Thuật Quản Lý

13 cách để phát huy hết khả năng làm việc nhóm hiệu quả

Không nên sử dụng những ngôn từ mang tính chỉ trích, đổ lỗi cho người khác. Thành thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Làm sao để nhân viên cấp dưới được “tâm phục khẩu phục”?

Ngược lại, với những nhân yếu kém, bạn cũng phải có hình thức kỷ luật thấu đáo. Là một người lãnh đạo, để nhân viên

Xây dựng các mối quan hệ với cấp dưới: dễ hay khó?

Tình cảm giữa các thành viên trong nhóm là một trong những đóng góp quan trọng vào thành công của nhóm và giúp giảm thiểu

7 lời khuyên để tạo được thương hiệu cá nhân nổi trội

Sử dụng các thứ tự ưu tiên mục tiêu cần đặt được như kim chỉ nan trong hành động và quá trình ra quyết định.

7 phẩm chất lãnh đạo tiêu biểu sẽ được lòng nhân viên

Một người lãnh đạo chỉ hướng tới kết quả – quen đưa ra nhiều quyết định chỉ để đạt được những con số thực tế

Làm gì để khích lệ được nhân viên ngoài tài chính?

Qua mục tiêu chung hướng đến, kích thích sự sáng tạo của nhân viên qua các ý tưởng, đề xuất, đóng góp. Điều quan trọng,

Cách để tối đa hóa năng lực nhân viên

Đừng bao giờ hô hào khẩu hiệu suông, phải tạo cơ chế, mục tiêu hướng tới sự minh bạch, công bằng, thưởng phạt công minh,