việc làm thêm

10 cảnh báo về các việc làm thêm…không an toàn

Phải có cam kết hoặc hợp đồng để tránh bị trốn tiền lương và bảo đảm quyền lợi hợp pháp. 1. Tiếp nhận nguồn thông

Những công việc part-time hấp dẫn dành cho giới sinh viên

Do vậy, những sinh viên có khả năng thiết kế tốt có thể kết hợp với những người thợ làm vườn giúp cho khu vườn